Raikuu kanal
Raikuun kanava

Raikuu kanal ligger i Kerimäki kommun mellan Puruvesisjön och Orivesisjön på Saimas vattendrag. Fastän i allmänhet talas bara om Raikuu kanal finns det egentligen tre kanaler mellan Puruvesisjön och Orivesisjön. De andra är Nurmitaipale kanal (kallas också Jumppanen kanal) och Pistala kanal. Mellan kanalerna finns det två tjärnar och hela farleden är cirka 1,3 km lång.
Kanalfarleden har sannolikt grävts av ortens invånare på 1750-talet. Den förkortade resan från Orivesisjön söderut sju mil.
Kanalen muddrades år 1858 men inte tillräckligt för att få en båtfarled. Kanalen användes för flottningar och trafik med små båtar.
Ryssarna byggde under det första världskriget befästningar på östra sidan av kanalen då de trodde att tyskarna skulle anfalla Sankt Petersburg via Finland.
Under det andra världskriget gjordes mycket starka befästningar vid kanalen. Dessa var en del av Salpa-linjen. Man byggde skyttegravar, bunkrar av betong och barriärer mot tanks samt flera meter höga stenmurar. Dessa befästningar är numera sevärdheter.
Genom kanalen kan man numera bara gå med kanoter och mycket små båtar.

Tarmo Hurskainen

Kanalfarledens norra del Pistalakanal sedd från landsvägsbron söderut.

Pistalakanals norra mynning norrut till Orivesisjön.

Kanalfarledens södra del är den egentliga Raikuu kanal. I bakgrunden öppnar sig Martinlampi tjärn som är i förbindelse med Puruvesisjön.

Kanalfarledens norra del Pistalakanal sedd från landsvägsbron söderut.

Pistalakanals norra mynning mot Orivesisjön.

Kanalfarledens södra del är den egentliga Raikuu kanal. I bakgrunden öppnar sig Martinlampi tjärn som via Ãngervöinen står i förbindelse med Puruvesisjön.

© Bilderna tagna av Jarrno SariolaKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast