Paihola kanal
Paiholan kanava

1875 - 1876
Paihola kanal ligger i byn Paihola. Byn hittar du lättast genom att åka landsväg nummer 6 norrut mot Kajaani från staden Joensuu. Ungefär 13 km från Joensuu ligger en korsning där du väljer väg nummer 73 mot Lieksa. Kör vidare tills du ser skylten Kuurna och Paihola på höger sida, välj den och efter några kilometer ser du på vänster en stor gul byggnad som är Paihola sjukhus. Nu ser du även Pielisjokiälven. Vägen tar dig direkt till stranden och Paiholakanalen fanns på vänster bredvid den ljusgula kanalbyggnaden.


 

Slussbygget
När Utrakanalen blev färdig påbörjades byggandet av Paiholakanalen. Arbetet påbörjades med kanalvaktens byggnader och grävning i juli 1875. Stenmaterialet i området var inte tillräckligt starkt för att man skulle kunna bygga slussen direkt i berget. En tredjedel av slussens höjd bröts ur berget och resten gjordes genom att stödja slussen mot stenfyllda timmerkistor.
Paiholakanalen öppnades för trafik den 15 augusti 1876.
Slussen renoverades 1918. Antagligen byggdes den då om till en stensluss.

Slussen fanns mellan kanalön och kanalvaktens hus.

Här fanns slussen  nuförtiden finns det bara en mätare av vattenhöjd i slussen.

Kanalön. Den nuvarande farleden finns bakom ön.

Slussen fanns mellan kanalön och kanalvaktens hus.

Här fanns slussen nuförtiden finns det bara en mätare av vattenhöjd i slussen.

Kanalön. Den nuvarande farleden finns bakom ön.

© Bilderna tagna 2001 av Riitta Kankkunen

Den gamla kanallinjen från ett annat håll.

Här fanns en färjebrygga före 1971.

Kanalhuset i början av 1990-talet. Bilden är tagen ombord på M/S Vinkeri.

Den gamla kanallinjen från ett annat håll.

Här fanns en färjebrygga före 1971.

Kanalhuset i början av 1990-talet. Bilden är tagen från M/S Vinkeri 1991 av Kyllikki Kankkunen

© Bilderna tagna 2001 av Riitta Kankkunen

Kanalens dimensioner

Total längd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

266 m

1

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m


Paihola kanal i dag
Paihola kanal ligger under vattnet mellan det ljusgula kanalhuset och kanalön. Slussen utan portar finns kvar men syns inte. Slussen hamnade under vatten när den nuvarande Kuurna kanalen byggdes 1968 - 1971. Kanalområdet och huset är numera privatägt.
Före 1971 gick en färja mellan byarna Paihola och Kulho, men färjan har ersatts med en bro som ligger vid Kuurnakanalen Den gamla väglinjen är lätt att se i Grundkartan nummer 4224 10 PAIHOLA. Riitta Kankkunen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Paihola ei hullumpi kylä. Pieksämäki: RT-Print; 2002. [Boken baserar sig på intervjuer och behandlar närmast byn Paihola.] Riitta Kankkunens egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast