Paatela kanal
Paatelan kanava

Paatela sluss från den nedre strömmen.

En bogserare med timmerflotte går in i Paatela sluss från den övre strömmen.

Paatela kanal från nordöst. Bron är på vägen mellan Äänekoski och Suolahti.

Paatela sluss från den nedre strömmen. Bogserare med timmerflotte kommer ur slussen.
Bild: Päiviö Peltokorpi

En bogserare med timmerflotte går in i Paatela sluss från den övre strömmen.
Bild: Päiviö Peltokorpi

Paatela kanal från nordöst. Bron är på vägen mellan Äänekoski och Suolahti.
© Kuvat: Aarno Isomäki


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16