Tuustaipalekarta

Tuustaipale kanal
Tuustaipaleen kanava

Denna cirka 200 meter långa slusslösa kanal finns i Mäntyharju kommun i Södra Savolax. Den går mellan sjöarna Lahnavesi och Tuusjärvi. Kanalen grävdes första gången på 1770-talet och på 1830-talet gjordes den bredare. I samband av detta arbete grävdes en ny fåra för Tuuskoski och vid den finns fortfarande en gammal kvarnbyggnad. Kanalen är numera cirka 20 meter bred.
Strömmen i kanalen är kraftig då skillnaden i vattennivåer är 1,1 meter.
I början användes kanalen sannolikt av roddbåtar men senare blev den en del av Mäntyharjus flottningsfarled. Kanalen kallas också Kaivannonkoski (=Grävningsfors).
Den märkta båtfarleden slutar nedanströms kanalen då man inte kan åka genom kanalen med nöjesbåtar.
Tarmo Hurskainen © 2007

Kraftig ström och mängder med sten gör att det omöjligt att köra båt genom kanalen.
Kraftig ström och mängder med sten
gör att det omöjligt att köra båt genom kanalen.
© Bilden tagen av Antti Rakkolainen, 2010

 


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16