Summaskoski flottningskanal
Summaskosken uittokanava

Summaskoski flottningskanal finns i Saarijärvi kommun i Mellersta Finland. Den går förbi stenrika Summaskoski fors och är cirka 150 meter lång.
Den är en del av flottningsfarleden i Kymmene sjösystem och via den har flottats stockar mot större farleder för att samla timmerflottar för bogserare. Flottningarna via kanalen upphörde för flera decennier sedan.
Skillnaden i vattennivå är 1,6 meter, men genom kanalen kan man gå nedtröms med kanoter och små båtar.

On Du har mer information om denna kanal maila oss om det!

Tarmo Hurskainen © 2007


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16