Statistik för statens slussar
Valtion sulkukanavien kautta kulkenut liikenne vuonna

Kumo älvs sjösystem - Kokemäenjoen vesistö

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Muroleen
Murole

3 082

3 227

2 906

2 433

2 862

2 516

2 122

Herraskosken
Herraskoski

615

704

433

334

444

437

431

Lempäälän
Lempäälä

2 824

2 647

2 481

2 079

2 775

2 368

2 372

Valkeakosken
Valkeakoski

3 327

2 589

2 875

2 560

3 077

3 033

2 945

Kymmene älvs sjösystem - Kymijoen vesistö

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Vääksyn
Vääksy

4 999

5 091

4 589

4 121

4 575

4 529

4 464

Kalkkisten
Kalkkinen

2 424

2 690

2 647

2 220

2 354

2 508

2 473

Vaajakosken
Vaajakoski

2 411

2 376

2 205

1 894

2 263

2 417

2 181

Kuhankosken
Kuhankoski

1 538

1 493

1 368

1 197

1 364

1 521

1 270

Kuusan
Kuusa

1 535

1 460

1 325

1 178

1 304

1 333

1 340

Kapeenkosken
Kapeekoski

1 043

1 045

883

819

743

962

846

Paatelan
Paatela

912

881

702

684

841

825

614

Neiturin
Neituri

819

772

782

637

742

669

754

Kiesimän
Kiesimä

820

751

732

548

660

700

629

Kerkonkosken
Kerkonkoski

845

834

750

664

668

742

729

Kolun
Kolu

507

497

419

387

440

515

434

Saima kanal - Saimaan kanava

År

Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Alusliikenne Mälkiä sulussa*
Slussningar Mälkiä*

Alusliikenne Pällin sulussa**
Slussningar Pälli**

Matkustajaliikenne
Antal passagerare totalt

Matkustajaa, josta läpikulkuliikenteessä
Antal passagerare genomfart

Kanavaristeilyillä
Antal passagerare kanalkryssning

Huviveneillä
Antal passagerare nöjesbåtar

2005

2 228 270 ton

3 650

3 115

35 590

12 166

21 515

1 909

2006

2 115 250 ton

3 814

3 163

39 709

14 684

23 381

1 644

2007

2 054 057 ton

3 564

3 163

38 121

11 801

24 250

2 070

2008

2 115 738 ton

3 358

2 780

34 255

11 621

20 909

1 725

2009

1 083 292 ton

2 462

1 775

42 199

21 306

19 010

1 883

2010

1 659 956 ton

2 992

2 996

47 778

23 110

22 836

1 832

2011

1 763 391 ton

2 886

2 221

42 597

20 461

20 466

1 670

*Statistik över trafik på den finska delen av kanalen. **Statistik över genomfartstrafik på kanalen
*Tilasto kuvaa liikennettä Suomen puolella. **Tilasto kuvaa läpikulkuliikennettä

Saimas sjösystem - Saimaan vesistö

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Taipaleen
Taipale

524 363

523 045

428 643

530 415

571 730

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Taipaleen
Taipale

3 600

3 413

3 379

3 200

3 418

3 199

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Konnuksen
Konnus

399 714

450 183

385 921

530 415

521 088

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Konnuksen
Konnus

2 700

2 789

3 149

2 713

2 905

2 919

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Ahkionlahden
Ahkiolahti

69 184

86 936

29 754

53 456

153 721

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Ahkionlahden
Ahkiolahti

646

527

421

346

585

637

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Nerkoon
Nerkoo

66 076

76 364

29 754

53 456

148 854

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Nerkoon
Nerkoo

561

575

457

396

627

680

Kanava
Kanal

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Karjalankosken
Karjalankoski

1 080

1 006

993

673

785

469

Juankosken
Juankoski

1 152

2 222

919

767

912

834

Lastukosken
Lastukoski

708

667

603

466

601

630

Pilpan
Pilppa

1 972

2 026

1 899

1 900

2 122

1 951

Vihovuonteen
Vihovuonne

2 067

2 222

2 005

1 836

2 288

2 087

Kerman
Kerma

2 191

2 096

1 985

1 726

1 990

1 902

Karvion
Karvio

1 967

2 088

1 909

1 789

2 044

1 883

Varistaipaleen
Varistaipale

742

790

788

706

841

488

Taivallahden
Taivallahti

1 026

1 064

1 011

978

996

842

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Joensuun
Joensuu

316 086

311 387

157 474

285 383

281 310

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Joensuun
Joensuu

1 773

1 968

1 575

1 215

1 343

1 471

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Kuurnan
Kuurna

217 934

195 214

89 098

141 645

186 954

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Kuurnan
Kuurna

983

955

713

706

753

649

Kanava
Kanal

2005
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2006
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2007
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2008
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2009
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2010
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

2011
Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Kaltimon
Kaltimo

217 934

195 214

89 098

141 654

211 486

Kanava
Kanal

2005
Sulutuksia
Slussningar

2006
Sulutuksia
Slussningar

2007
Sulutuksia
Slussningar

2008
Sulutuksia
Slussningar

2009
Sulutuksia
Slussningar

2010
Sulutuksia
Slussningar

2011
Sulutuksia
Slussningar

Kaltimon
Kaltimo

702

731

514

533

547

473


Källor: Sjöfartsverket. - Lähde: Merenkulkulaitos

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Tryck här för att komma tillbaka till finska huvudsidan.
Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.


Denna sida ändrades senast 12-10-16

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16