Painuakarta

Painua eller Siikajoki flottningskanal
Painuan tai Siikajoen uittokanava

Painua flottningskanal är lite mer än 10 kilometer lång. Den skapade en flottningsled från Ule träsk via Siikajoki älv till Bottniska viken.
Kanalen skapade en möjlighet att flotta trä via genvägen från Kajanalund till fabriker vid Bottniska viken söder om Uleåborg.
Kanalen byggdes under åren 1902 - 1907. Den grävdes till största delen genom jord men på branta sluttningar byggdes rännor av trä. Den totala höjdskillnaden på kanalen var 21 meter.
Tröskeln vid Ule träsk ligger på berg varför dess vatten inte kunde gröpa ur fåran och öka flödet. Vattnet i kanalen reglerades med slussportar av järn.
Kanalen visade sig snart mindre lämpad för flottning så dess betydelse blev marginell.

Tarmo Hurskainen © 2006

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast