Läsakoskikarta

Läsäkoski kanal
Läsäkosken kanava

Läsäkoski fors ligger i Södra Savolax på gränsen mellan Kangasniemi kommun och St. Michel stad. Sträckan till St. Michels centrum är cirka 30 km. Kyyvesisjön avvattnas via Läsäkoski fors till Puulasjön. Forsen är cirka tre kilometer lång och har i den övre delen byggts som kanal. Nedströms från kanalen flyter forsen i tre grenar. Skillnaden i vattennivåer mellan Kyyvesisjön och Puulasjön är cirka fem meter.
Kanalen är ungefär två kilometer lång. Den grävdes under åren 1866-70 för att sänka vattennivån i Kyyvesisjön. Kanalen byggdes som ett nödhjälpsarbete då det var missväxtår i Finland. Många arbetare avled antingen av sjukdom eller hunger.
Vid forsen fanns från 1840-talet ett livligt industrisamhälle med ett ganska stort sågverk och en kvarn. Läsäkoski är numera ett livligt turistområde med restaurant och möjlighet till forsfisket. Den vanligaste fisken är öring och man måste släppa tillbaka den fångade fisken.
Via Läsäkoski går också en populär kanotled.

Tarmo Hurskainen © 2006

Kanalen mot väst.

Kanalen mot öst.

Tidigare fanns en bro över kanalen här.

Kanalen mot väst.

Kanalen mot öst.

Tidigare fanns en bro över kanalen här.

© Bild: Antti Rakkolainen 2010.

 


Källor: Kangasniemi hembygdsbok
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16