Kuuttikarta

Kuutti kanal
Kuutin kanava

Kuutti kanal ligger i Valkeala kommun i södra Mäntyharjufarleden cirka 30 km norr om Kouvola stad. Denna slusslösa kanal grävdes som genväg för flottning mellan Tervajärvisjön och Repovesisjön år 1912 och den var 270 meter lång.
Skillnaden i vattennivåer är 2,3 meter så strömmen tog stockar ner till Repovesisjön.
Kanalen stensattes men den fungerade dåligt då vattengenomströmningen blev för dålig. Marken var svår att gräva i för att få kanalen djupare och snart beslutades att kanalen skulle ersättes med en ränna av trä.
Denna ränna var i bruk till år 1968. Den renoverades under åren 1996-97. Vid rännan finns en rastplats för turister då området tillhör den mest omfattande ödemarken i södra Finland.

Tarmo Hurskainen © 2006

Den nedre kanalen.

Flottningsrännan som har restaurerats.

Den övre kanalen.

Den nedre kanalen.

Flottningsrännan som har renoverats.

Den övre kanalen.

© Bild: Antti Rakkolainen 2010.

 


Källor: Valkeala kommuns internetsidor, Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16