kivisilmäkarta

Kivisilmä kanal
Kivisilmän kanava

Denna korta kanal ligger några kilometer söderut från Kuuttikanalen i Valkeala kommun, cirka 30 km norr om staden Kouvola. Kanalen har grävts genom en smal landtunga, troligen på samtidigt som flottningsfarlederna förbättrades i dessa sjöar - sannolikt på 1900- eller 1910-talen. Kanalen är en genväg mellan Luujärvisjön och Tihvetjärvisjön. Det är ingen skillnad i vattennivåer, så små båtar och kanoter kan använda kanalen än idag.
Kanalen är 30 meter lång och mindre än 10 meter bred.

Tarmo Hurskainen © 2006

Den låga bron över kanalen.

Kanalens mynning mot väst.

Den låga bron över kanalen.

Kanalens mynning mot väst.

© Bild: Antti Rakkolainen 2010.

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16