Kirjavalakarta

Kirjavala kanal
Kirjavalan kanava

Denna kanal grävdes för att sänka vattennivån på Suur-Rautjärvi sjö.
Kanalen ligger i Södra Karelen närä gränsen till Ryssland i tidigare Saari kommun som nu tillhör Parikkala kommun. Kanalen är cirka två kilometer lång.
Tillstånd för att sänka vattennivån gavs år 1834 och kanalen grävdes i Kirjalavanjoki älv under åren 1835-38. Med detta skapades 640 hektar ny jordbruksmark för. Kanalen fördjupades på 1920-talet och vattennivån på Suur-Rautjärvi sjö sjönk då så att 661 hektar ny jordsbruksmark skapades.
Kanalen renoverades på 2000-talet. Kanalens kanter och sidor har röjts och vid kanalen går nu en skogsstig med rastplatser.

Tarmo Hurskainen © 2006

 

Kanavan tukkinosturi.

Kanavan tukkinosturi.

© Bild Antti Rakkolainen 2013Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-07-30