Bergskanalen
Kalliokanava

Kanalen ligger i Alavieska kommun i Norra Österbotten. Dess totala längd är fem kilometer, men bara en sträcka på två kilometer kallas egentligen Kalliokanava. Kanalen grävdes för att torrlägga sjön Alavieskanjärvi för att kunna utnyttja mer mark för jordbruk. Sjöns area var 380 hektar.
Bygget startades år 1833 och arbetet tog 15 år. Detta var ett jättearbete då bönderna själva gjorde allting utan bidrag. Arbetet svårt då man måste gräva två kilometer genom ett högt berg. De enda verktyg man hade var spadar, borrar, kilar och vinschar.
Byns lantgårdar fick ny hömark men den var sur och inte bra nog för jordbruk. Kanalen var även för grund och vattnet ställde till problem. Kanalen grävdes djupare under åren 1924-25. Arbetet var nu lite lättare då det fanns sprängämne och staten gick in med pengar för att avlöna förmannen.
Sjön torrlades helt under åren 1953-58 som statligt arbete. Vid kanalen finns ett minnesmärke av sten som har grävts ur kanalens botten. I stenen finns inristat orden "Bit för bit de smulan bröt."

Tarmo Hurskainen © 2007


Källa: Matti Isomaa, Kirjastovirma 2007
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast