Kaarnee flottningskanal
Kaarneen uittokanava

Kaarnee flottningskanal ligger i Kuhmo kommun i Kajanaland landskap.
Den är cirka 400 meter lång och skillnaden i vattennivåer är 4,2 meter. Den avvattnas från Niskajärvi sjö till Koponen sjö. Det har även funnits en gammal uppfordrningsväg för båtar nära kanalen.
Kanalen har varit en del av flottningsfarleden från Kanajaland till Bottenviken.

On Du har mer information om denna kanal, maila oss om det!

Tarmo Hurskainen © 2007


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14