Heinäjoki flottningskanal
Heinäjoen uittokanava

Heinäjoki flottningskanal ligger i norra Mellersta Finland i Pihtiputaa kommun nära kommunens centrum. Kanalan har byggts vid sidan om Heinäjoki å och den är cirka 900 meter lång. Den är en del av flottningsfarleden från norra delan av Kymmene sjösystem söderut.
Flottningarna via kanalen upphörde för flera decennier sedan.
Miljööcentrum planerar nu att delvis fylla igen kanalen då Alvajärvi sjö ovanför kanalen avvattnas via kanalen. Alvajärvi sjös tillstånd har blivit sämre då vattennivån är för låg.

On Du har mer information om denna kanal, maila oss om det!

Tarmo Hurskainen © 2007


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16