Aliniemi flottningskanal
Aliniemen uittokanava

Lieksanjoki älv kommer från Ryssland till Finland i Norra Karelen och flyter via många mindre sjöar till Pielinensjön genom Lieksa stad. Älven är numera en mycket välkänd kanotfarled men den var tidigare en viktig flottningsfarled.
I farleden finns en slusslös kanal som har grävts som en genväg för flottningar.
Aliniemi kanal är 300 m lång och 15-25 meter bred. Skillnaden i vattennivåer är 0,4 m så det strömmen i kanalen ganska kraftig.
Kanalen användes numera flitigt av kanotister.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källa: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16