Neituri kanal
Neiturin kanavat

Ångaren s/s Keitele på Neituri kanal år 1979.

Neituri kanal på sommaren 2007.

Ångaren s/s Keitele på Neituri kanal år 1979.
© Bild: Erkki Härö.

Neituri kanal på sommaren 2007.
Okänd fotograf

Slussen mot väst.

Kanalen mot öst.

Kanalen över slussen mot väst.

Slussen och den nedre porten.

Slussen mot väst.

Kanalen mot öst.

Kanalen över slussen mot väst.

Slussen och den nedre porten.

© Bilderna tagna av Antti Rakkolainen 2011.


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16