Kuusaa kanal
Kuusaan kanava

Vy över kanalområdet.

Trots att den fria seglinghöjden på denna landsvägsbro är 8 meter kommer längre fram en järnvähsbro som kraftigt begränsar fartygens storlek på kanalen.

Kuusaa sluss och till vänster därom Kuusaankoski fors.

© Bilderna tagna av Antti Rakkolainen 2011

Vy över kanalområdet.

Trots att den fria seglingshöjden under denna landsvägsbro är 8 meter kommer längre fram en järnvägsbro som kraftigt begränsar fartygens storlek på kanalen.

Kuusaa sluss och till vänster därom Kuusaankoski fors.

 


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16