Kuhankoski kanal
Kuhankosken kanava

Kuhankoski sluss. nedre port.

Den södra mynningen av Kukonharju kanal.

Slussen fylls via den övre porten.

En ensam båt i slussen.

Kuhankoski sluss. nedre port.
Bild: Joonas Peltokorpi

Kuhankoski sluss. övre port.
Bild: Joonas Peltokorpi

Slussen fylls via den övre porten.
Bild: Joonas Peltokorpi

En ensam båt i slussen.
Bild: Joonas Peltokorpi


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16