Kerkonkoski kanal
Kerkonkosken kanava

Sjöfartsverkets namnskylt vid Kerkonkoski kanal.

Landskapet mot väst från slussen. Väntbryggan i förgrunden.

Slussområdet från väst.

Slussens övre port i förgrunden.

Sjöfartsverkets namnskylt vid Kerkonkoski kanal.

Landskapet mot väst från slussen. Väntbryggan i förgrunden.

Slussområdet från väst.

Slussens övre port i förgrunden.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009.

Slussen sedd från landvägsbron.

Lyfthöjden är cirka tre meter.

Kanalen sedd mot öster från slussen. Vid bron finns en apparat för att dra timmerbuntar ut ur slusssen.

Väntbryggan på ostsidan av slussen.

Slussen sedd från landvägsbron.

Lyfthöjden är cirka tre meter.

Kanalen sedd mot öster från slussen. Vid bron finns en apparat för att dra timmerbuntar ut ur slusssen.

Väntbryggan på ostsidan av slussen.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009.

Kanalfarleden mot öster längs Kerkonjoki älv.

Slussens nedre port.

Kanalfarleden mot öster längs Kerkonjoki älv.

Slussens nedre port.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009.


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16