Kapeenkoski kanal
Kapeenkosken kanava

Kapeenkoski sluss från den övre strömmen.

Kapeenkoski sluss från den nedre strömmen.

Kapeenkoski kanal från nordväst.

Kapeenkoski sluss från den övre strömmen.
© Bild: Joonas Peltokorpi

Kapeenkoski sluss från den nedre strömmen.
© Bild: Päiviö Peltokorpi

Kapeenkoski kanal från nordväst.
© Bild: Aarno Isomäki


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16