Degerö kanal
Degerön kanava

Kanalen mot söder.

Kanalen mot norr. Trafiken manövreras med trafikljusen.

Kanalen mot norr och den gamla bron.

Kanalen mot söder.
Bild: Pekka Lappalainen

Kanalen mot norr. Trafiken manövreras med trafikljus.
Bild: Pekka Lappalainen

Kanalen mot norr och den gamla bron.
Bild: Pekka LappalainenKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16