Ryssgraven

Tidigare farled och kanal mellan Stäketön och fastlandet.

Vy norrut mot Ryssgraven från Tibbleviken

Vy från under järnvägsbron mot Ryssgraven

Vy från under järnvägsbron mot Ryssgraven

Vy norrut mot Ryssgraven från Tibbleviken. En relativt nybyggd järnvägsbro i fonden.

Vy från under järnvägsbron mot Ryssgraven

Vy från under järnvägsbron mot Ryssgraven

Innerst i viken på södra sidan av det näs där förr Ryssgraven var farled

Innerst i viken på södra sidan av det näs där förr Ryssgraven var farled

Innerst i viken på södra sidan av det näs där förr Ryssgraven var farled

Innerst i viken på södra sidan av det näs där förr Ryssgraven var farled

Ryssgraven från norr

Ryssgraven från norr

Ryssgraven från norr i regn

Ryssgraven från norr i regn

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 


Kort historia:
Det som än idag heter Stäketön var ända fram på 1600-talet en ö, och även i dagens sjökort anges namnet Ryssgraven för det landområde som är förbindelse mellan ön och fastlandet västerut. Utgrävningar som gjordes 1839 visade att här fanns en murad grav som var 3 meter bred och 1,8 meter djup. Här var alltså en gång en kanal grävd, vilket borde varit en av våra äldsta kanaler.
Namnet Ryssgraven kan tyda på att man använt ryska krigsfångar som arbetare, men inga uppgifter finns om när den grävts. Ryska krigsfångar användes för arbeten både under Johan III och Karl XII:s tid.
Och tänk på sägnen om Olof den heliges besök i Mälaren åren 1007 till 1008. Sagans Stocksund är det Stäketsundet eller Norrström? Sagan säger att Olof grävde sin väg ut till havet. Var det genom Ryssgraven eller genom Söderström?
Med tanke på att Mälaren ända fram till 1200-talet var en del av Östersjön. Där Stockholm med sin Norrström och sin Söderström nu ligger var det fritt fram att passera!
Namnet ryssgraven kan ha sin upprinnelse i att ryska vikingar härjade Stäket och Sigtuna 1187. De dödade den svenske ärkebiskopen vid Stäket. Kyrkoruinerna i Sigtuna är från denna tid och det hävdas att Sigtunas gamla stadsport av brons finns i Novgorod i Ryssland. Det sägs att ryssarna flydde från de svenska försvararna via Bak-stäket, Lilla Stäket - Ryssgraven.
Vad som är riktigt sant är i dag omöjligt att avgöra.

"Nedanför Dalkarlsbacken, 1/4 mil väster om Stäkets färja, synas vid landsvägen lämningar efter en grav, som tillhopabundit de å ömse sidor tillstötande vikar av Mälarens fjärdar Skarven och Görväln. Denna grav kallas af allmogen ännu i dag för Ryssgraven."
Så skrev Erik Tuneld i sin bok Geografi 1827.

Numera går farleden på östra sidan om Stäketön. Läs mer om Almarestäket här.


Källor: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962, moderna sjökort och egna iakttagelser på plats 2004, samt flera internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19