Almarestäket

Den södra infarten till Almarestäket

Inne i den snirklande farleden

Vy norrut från väntbryggan vid den lokala landsvägsbron

Vy söderrut från väntbryggan

Den södra infarten till Almarestäket

Inne i den snirklande farleden

Vy norrut från väntbryggan vid den lokala landsvägsbron

Vy söderut från väntbryggan.

Den lokala landsvägsbron sedd från norr

Motorvägsbron och järnvägsbron sedda från norr

Motorvägsbron och järnvägsbron sedda från norr

Motorvägsbron och järnvägsbron sedda från norr

Den lokala landsvägsbron sedd från norr

Motorvägsbron och järnvägsbron sedda från norr

Motorvägsbron och järnvägsbron sedda från norr.
Motorvägsbron blev klar till högertrafikomläggningen 1967.

Motorvägsbron och järnvägsbron sedda från norr

Järnvägsbron sewdd från norr

Den lokala landsvägsbron sedd från norr

Bron öppnas

Bron öppnas

Järnvägsbron sewdd från norr

Den lokala landsvägsbron sedd från norr

Bron öppnas

Bron öppnas

Här kan man lära sig att bron byggdes vid Södertelge Verkstäder år 1910

Vy mot sydost strax söder om den lokala landsvägsbron

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Här kan man lära sig att bron byggdes vid Södertelge Verkstäder år 1910

Vy mot sydost strax söder om den lokala landsvägsbron

 


Kort historia:
Det som än idag heter Stäketön var ända fram på 1600-talet en ö, och även i dagens sjökort anges namnet Ryssgraven för det landområde som är förbindelse mellan ön och fastlandet i väster. Utgrävningar som gjordes 1839 visade att här fanns en murad grav som var 3 meter bred och 1,8 meters djup. Här var alltså en gång en kanal grävd, vilket borde varit en av våra äldsta kanaler.
Namnet Ryssgraven antyder att man använt ryska krigsfångar som arbetare, men inga uppgifter finns om när den grävts. Ryska krigsfångar användes för arbeten både under Johan III och Karl XII:s tid.
Numera går farleden på östra sidan om Stäketön. Bilderna ovan är från denna slingrande farled.
Ryska vikingar härjade Stäket och Sigtuna 1187. De dödade den svenske ärkebiskopen här vid Stäket. Kyrkoruinerna i Sigtuna är från denna tid och det hävdas att Sigtunas gamla stadsport av brons finns i Novgorod i Ryssland. Det sägs att ryssarna flydde från de svenska försvararna via Bak-stäket, Lilla Stäket - Ryssgraven.
Läs mer om Ryssgraven här.


Källor: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19