Kanal vid Bjursjön

Leif Henriksson har vid sina vandringar i markerna kring Bjursjön och Springsjön i Värmland funnit denna kanal.
Helt klart en kanal byggd av människohand, men när och varför har inte gått att få reda på - ännu.
En teori är att den grävts i samband med industrialiseringen då skogsnäringen sökte folk och erbjöd torp åt de som tog anställning. På det viset fick folk både sysselsättning och en chans att odla lite för eget bruk. Då markerna här var ganska sanka, kan man tänka sig att torparna tvingats gräva denna kanal för att få markerna odlingsbara.
Vidare efterforskningar kanske kan ge besked.

Det kan också vara så att denna kanal, som ju mynnar ut i Springsjön, grävdes för att få fram mer vatten till Bosjöhyttan vid Bosjön.
Lär mer om kanalerna runt Bosjön.


Vy från Oppboga kanal

Vy från Oppboga kanal

Vy från Oppboga kanal

Vy från Oppboga kanal

Vyer från kanalen väster om Bjursjön

© Bilderna tagna 2009 av Lennart Henriksson


Källor: Leif Henriksson och Åke Johansson, samt Dennis Gröning.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19