Skånes kanal

Från Ängelholm via Rönneå österut genom Skåne till Åhus eller Trelleborg.

Rönneå användes med säkerhet för transporter på 1600-talet. Då till och från det nyanlagda Klippans Bruk som låg i Klippan cirka 20 kilometer uppströms Rönneå från dess utlopp i Kattegatt vid Ängelholm. Man kan utgå ifrån att det inte bara rörde sig om transporter till och från detta bruk. Med största säkerhet använde sig bönder och handlande utmed ån av de bekväma transporter som ån gav chans till.
Under årens lopp har även funnits större planer för ån. En av de djärvaste av dessa planer presenterades 1840 av rådmannen och grosshandlaren Theoder Foenander i Karlshamn. Han vill bygga en kanal från Torekovsbukten till Åhus eller till Trelleborg. I båda dessa fallen skulle kanalen följa Rönneå från dess utlopp ända till Ringsjön. På detta viset skulle den svenska sjöfarten gynnas och slippa ifrån både Öresundstullen och det farliga Falsterborev. Foenanders förslag gillades dock inte av riksdagen.

Läs mer om Rönneå här.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19