Kanal mellan Salen och Åsnen

Sjön Salen var ju tänkt som en länk i de storstilade planerna på en kanal från Asasjön till Östersjön via bland annat Mörrumsån. Läs mer om de planerna här.
Även om de planerna aldrig sattes i verket så återkom vid flera tillfällen förslag på att genom kanal skapa en förbindelse mellan Salen och Åsnen.
Först ut var friherre Anders Magnus Koskulle som 1865 motionerade i riksdagen om en kanal mellan Salen och Åsnen och därifrån vidare med järnväg till Karlshamn. Denna motion avslogs.
Redan två år senare lät Kronobergs Hushållningssällskap majoren C. A. Olivecrona och löjtnanten W. Gagner göra en utredning av kanal från Salen till Åsnen via Huseby och järnväg mellan Åsnen och Karlshamn. Inte heller denna utredning ledde till att planerna på en kanal förverkligades.
Bättre lycka hade man kanske haft om man passat på under åren 1932 till 1936. Då sänktes Salen och i samband med det rensades både Husebyån, Lekarydsån och en hel del andra åar i området. Hade man då kanaliserat Husebyån och anlagt en sluss skulle extrakostnaderna sannolikt varit rimliga. Men det skedde alltså inte.
Närmast förverkligande av kanalplanerna var sannolikt Salens Båt- och Sjösällskap. Detta sällskap bildades i november 1959 och redan vid det konstituerande mötet kom frågan om en kanal upp. Sällskapets styrelse arbetade mycket med kanalfrågan och 1970 förordade man sluss och kanal vid Huseby och kostnaden för detta beräknades till cirka 250 000 kronor plus intrångsrättigheter. Sällskapet hade inte möjlighet att självt bekosta ett kanalbygge.
Man fick Alvesta kommun att gå vidare med frågan med de andra berörda kommunerna. Och där tog det stopp, vilket kommunerna Alvesta och Växjö måhända ångrar idag, då man satsar stort på Huseby gamla bruk som restaurerats och fått en mängd aktiviteter som lockar många besökare. En kanal här hade rimligen lockat ännu fler besökare till detta intressanta område.


 


Källa: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19