Ätran

Planerad kanal mellan Åsunden och Västerhavet via Ätran.

Ulricehamns stad tillstyrkte redan 1796 att ett förslag att rensa Ätran från Åsunden till Falkenberg och att göra den farbar. Men staden saknade egna medel tillräckliga för detta storartade projekt.
Åsunden ligger 164 meter över havet. Under de första 83 kilometrarna ner till Mårdaklev är fallet inte med än 40 meter med många och långa sträckor lugnvatten åtskilda av relativt korta fall. Efter Mårdaklev väntar dock värre forsar och fall som blivit klart svårare att övervinna med slussar.
Av beslutet 1796 blev alltså intet gjort förrän riksdagsmännen A Gudmundsson från Halland och I Smedberg från Redväg 1858 motionerade i riksdagen om en utredning av kanalplanerna. Denna utredning visade att intresset för kanalen var särskilt stort i Älvsborgs län. Kanaliseringen planerades för båtar med 3 fots djupgående och en största längd av 100 fot. Både arbetsprogram och kostnadsberäkningar utfördes. Älvsborgs södra hushållningssällskap beviljade pengar medan Hallands hushållningssällskap inte ville bidra med pengar.
Majoren A Remmer undersökte kanalplanerna under 1859 och detta behandlades av rådstugan i Ulricehamn 1861. 1862 till 1863 begärdes statsanslag för kanalen via riksdagen, men denna ansökan avslogs. Vid denna tid hade järnvägarna börjat bli mer populära än kanalerna.
Som flottled har dock Ätran gjort tjänst under en mängd år.
Läs om kanalerna på Fegensjöarna här.

 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19