Kanalerna i Fegensjöarna
Götshultskanalen

Kort historia:
Fegensjöarna tillhör Ätrans vattenområde. Dess utlopp gick förr från Västra Fegens nordliga del till Kalvsjön.
1868 grävdes tre kanaler, en från Västra Fegen till Norra Svansjön, en från Norra till Södra Svansjön och sedan vidare en från Södra Svansjön till Kalvsjön. På detta sätt sänktes Fegensjöarna med cirka två meter, Svansjöarna sänktes ännu mer. Kanalerna fick namnet Götshultskanalen efter den trakt där kanalen mynnade i Kalvsjön. På detta vis vanns en hel del ny jord- och skogsbruksmark.
Under 1940-talets mitt muddrades kanalerna ytterligare för att öka flödet i Ätran och därmed kunna få ut mer kraft vid kraftverken där.

På sjöarna förekom livlig fraktfart med allehanda pråmar och båtar under 1800-talet och säkerligen långt innan dess. En del trafik sägs har pågått ända in på 1960-talet.

100 meter ut från land, cirka fem kilometer norr om Fegens station, ligger den så kallade Ankarstenen som visar var Halland, Småland och Västergötland möts.

 

Kanalen mellan Västra Fegen och Norra Svansjön

Kanalen sedd söderut fråm bron, med den lilla kajen på höger sida

Kanalen sedd norrut från bron

Kanelen sedd norrut från bron

En liten kaj strax söder om bron

Kanalen sedd söderut fråm bron, med den lilla kajen på höger sida

Vy norrut från bron, vintertid

Samma vy sommartid

En liten kaj strax söder om bron

© Bilderna tagna 2010 och 2011 av Bosse Arnholm

Ny söderut från den lilla kajen

Vy norrut från den lilla kajen

Samma vy vintertid

Ny söderut från den lilla kajen

Vy norrut från den lilla kajen

Samma vy vintertid

© Bilderna tagna 2010 och 2011 av Bosse Arnholm

Kanalen mellan norra och södra Svansjöarna

Infarten till kanalen sedd från norr

Infarten till kanalen sedd från norr

Infarten sedd från söder

Infarten till kanalen sedd från norr

Infarten till kanalen sedd från norr

Infarten sedd från söder

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Kanalen mellan Södra Svansjön och Kalvsjön

Dämmet sett genom brons valv sommaren 2010

Vy mot Södra Svansjön vintern 2011

Vy från bron mot Kalvsjön sommaren 2010

Vy från bron mot Kalvsjön vintern 2011

Dämmet sett genom brons va
v sommaren 2010.

Vy mot Södra Svansjön
vintern 2011

Vy från bron mot Kalvsjön
sommaren 2010

Vy från bron mot Kalvsjön
vintern 2011

© Bilderna tagna 2010 och 2011 av Bosse Arnholm


Vy mot Södra Svansjön vintern 2011

Vy från bron mot Kalvsjön sommaren 2010

Vy från bron mot Kalvsjön vintern 2011

Vy från dämmet mot Södra Svansjön
sommaren 2010

Vy från dämmet mot Södra Svansjön
vintern 2011

Vy från dämmet mot bron
sommaren 2010

Vy från dämmet mot bron
vintern 2011

© Bilderna tagna 2010 och 2011 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19