Mörrumsån

Kort historia:
Mörrumsån har en lång och spännande historia. De sägs att de första fiskarna och jägarna söderifrån vandrade upp till Småland på Mörrumsåns stränder för 6 eller 7000 år sedan. Ända sedan dess har Mörrumsån, och de andra blekingska åarna, varit södra Smålands enklaste och snabbaste förbindelse med omvärlden. Åtminstoe fram tills landsvägstrafiken tog över merparten av alla transporter.
Det har funnits planer på att skapa en kanal från sjöarna i småländska Värend, men jag känner tyvärr inte till något om dessa planer. Likaså planerades 1934 en upprensning av Mörrumsåns nedre lopp. Okänt om den genomfördes.
Det har förekommit flottning på Mörrumsån, bland annat av virke till kronans skeppsvarv i Karlskrona.
Strax innan Mörrumsån flyter ut i Östersjön omsluter den ön Elleholm som är cirka 500 meter lång och 250 meter bred. På 1100-talet skall här ha funnits en befäst stad!
Här fanns Elleholms hovgård. Här hade biskoparna hovhållning. Själva hovgården låg längst söderut på ön, och var avskild från den övriga ön med en kort kanal. Det fanns en bro mellan de två öarna.
Vid slutet av 1700-talet bodde 230 personer på Elleholm.

Läs om om kanalerna vid Åsnens utlopp.


 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19