Yttre Vallgraven


Yttre Vallgraven från Kungsparken mot Slottsmöllan. Foto: Silva Svensson, 2000


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19