Malmös kanaler

Karta från www.eniro.se, 2008

Tryck på pilarna för att se bilder av respektive kanalavsnitt.

Kort historia: Kanalerna i Malmö var från början en del av stadens försvar. De låg som en ring runt staden och det fanns endast ett fåtal broar som förenade staden med omgivningarna.
I början av 1800-talet slöts ett kontrakt mellan Kungl. Majt och staden. Detta stadgade att entreprenörerna som rev de gamla befästningarna runt staden som nu inte längre behövdes, de entrepenörerna skulle gräva ett antal kanaler. Detta arbete som påbörjades 1805 blev avsevärt försenat och avslutades först 1821. De nya kanalerna hade då inte fått det djup och den bredd som framgick av kontraktet med Kungl. Majt.
Huvudsyftena med dessa kanaler var dels stadens förskönande och dels att föra bort kloakvatten. Detta klarade inte de grunda och smala kanaler som först byggdes.
De nya kanalerna utvidgades därför flera gånger under 1800-talet. Först 1827 till 1829, sedan 1849, 1854 till 1859, 1877 till 1879 och 1882 till 1884.Källor: Nordisk Familjebok, Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19