Västra Hamnkanalen


Suellshamnen och dess fortsättning västerut i Västra Hamnkanalen. Bilden är tagen från Mälarbron.

Foto: Ingemar Nordlund


På denna bild ser man tydligt att Hjälmarbron är en svängbro. Om fortfarande öppningsbar är osäkert.. Bilden är tagen från Mälarbron.

Foto: Ingemar Nordlund


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19