Farled Ljungan

Farked på Ljungan mellan Torpsjön och Stödesjön.

 

Kort historia:
Ljungans älvfåra var den livsnerv som gjorde att denna bygd blommade upp. Flottningen var livlig, men sedan flottningen upphört har vattenvägen varit orörd och outnyttjad. Bara ett fåtal nöjesbåtar har funnits och farleden var besvärlig med flera grundstötningar som följd.
Men nu lever bygden åter upp och den 14 september 2008 invigdes Farled Ljungan mellan Torpsjön och Ede, en 23 kilometer lång del av gamla Ede/Stöde kanal.
Med start från Torpsjön och mål vid Ede kraftverk har frivilliga entusiaster arbetat under flera år med att mäta upp och märka ut farleden som alltför få båtägare i området vågat fara längre sträckor på.
Idén väcktes år 2001 och det är föreningen Kraftsamling Fränsta som drivit på. 90 000 kronor i bygdeavgiftsmedel har man fått och det är tre frivilliga entusiaster som utfört merparten av arbetena.
Nu hoppas alla på en förlängning. Det borde gå att åter få en sluss i Ede, och som någon sa vid invigningen: - Sedan är det bara fyra kraftverk kvar till havet!

Sedan den nyutmärkta farleden invigdes har Kraftsamling Fränsta fortsatt försöken att förbättra förhållandena för båtfolket. Man har ansökt om och fått bidrag från länsstyrelsen för att kunna anlägga sjösättningsramper och bryggor vid Torpsjön och vid Viskan. De pengar man fått har inte räckt, så föreningen har satsat en ansenlig summa ideella medel dessutom. Sent under 2009 kom sjösättningsrampen och en brygga på plats i Fränsta. En pir är också byggd.
Våren 2010 blir det även en brygga uppe vid Vikbron, då skall även den sista biten av farleden upp till Vikbron märkas ut. Över Ljungan vid Vikbron går för övrigt Sveriges längsta träbro.
Förhoppningsvis får man då också bidrag för upprustning av småbåtshamnen i Fränsta. Man vill göra den vackert belägna hamnen till en inbjudande samlingsplats både för ortsbefolkning och turister.


Läs mer om Ljungfrun den gamla, för detta ångbåten, som numera trafikerar en del av Farled Ljungan med utgångspunkt från Torpshammars Herrgård.

Läs mer om Ede/Stöde kanal.


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978. Sundsvalls Tidning och Dagbladet, 2008 och 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19