Långskogskanalen - Yngshytte kanal

Långskogskanalen hette från början Yngshytte kanal och den grävdes för att förse Persbergs gruvfält med vattenkraft.
Den grävdes från Horrsjön, numera Stora Horssjön, till gruvfältet. Där drev den konstgångarnas vattenhjul, vilket i sin tur gav kraft å pumpverk i gruvorna.
Den tre kilometer långa kanalen går genom en miljö som inbjuder till promenader.

 

Skulptur vid hamnen

Hamnen i Hillerstorp

Bilderna är tagna åt var sitt håll ungefär mitt på kanalen.

© Bilderna tagna 2008 av Ingemar Jönsson


Läs mer om Gruvkanalen.


Källor: Möt Värmland utgiven av Värmlands Museum förmedlat av Ingemar Jönsson.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19