Gruvkanalen

En cirka 2 kilometer lång kanal, delvis grävd, delvis sprängd. Den är mellan 2 och fyra meter bred. På västra sidan av kanalen finns en kanalbank av övertorvad skrotsten/sprängsten. Delar av kanalbanken hålls fri från sly och träd av en idrottsförening, men i övrigt är banken igenväxt.
Kanalen avslutas i en damm som numera är torrlagd. Kanalen avvattnas genom ett bräddavlopp i dammens östra vägg.

Det finns idag rester av tre vattenrännor från denna damm. Den ena har gett kraft åt ett luftkompresshus, en andra åt en stånggång som gett kraft åt anrikningsverket.

Från denna kanal går flera bikanaler.

Västra kanalen som leder till fördämningen vid turbinhuset är tom och igenvuxen.

© Bilden tagen 2008 av Ingemar Jönsson


Läs mer om Långskogskanalen.


Källor: Fornsök hos Riksantikvarieämbetet
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19