Kävsjö kanal

Yngve Rollof anger namnet Kävsjö kanal för kanalen mellan Marieholm och Hillerstorp via sjöarna Mosjön och Flaten.
Möjligen kan kanalen haft detta namn tidigare, men den är idag känd och utmärkt som Marieholmskanalen.


 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19