Marieholmskanalen

Kanal mellan Marieholm och Hillerstorp via sjöarna Mosjön och Flaten.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

9 990 m

0 m

0

m

m

1,1 m

m

6 knop


Bilder från centrala Hillerstorp

Skulptur vid hamnen

Hamnen i Hillerstorp

Hamnen i Hillerstorp

Skulptur vid hamnen

Hamnen i Hillerstorp

Hamnen i Hillerstorp


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Den ursprungliga strandskoningen

Kanalidyll

Ännu pågår trafik på kanalen

Den ursprungliga strandskoningen

Kanalidyll

Ännu pågår trafik på kanalen


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Från kanalen mellan Hillerstorp och Flaten

Åldrande strandskoning

Modern bro mellan Hillerstorp och Flaten

Trollsk stämning

Åldrande strandskoning

Modern bro mellan Hillerstorp och Flaten

Trollsk stämning


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Från kanalen mellan Mosjön och Flaten

Sommaridyll

Vy uppströms vid Nybygget

Vy nedströms vid Nybygget

Sommaridyll

Vy uppströms vid Nybygget

Vy nedströms vid Nybygget


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

 

Kort historia:
Vid Skärvåns utlopp i Mosjön ligger Marieholms bruk sedan 1836. Här tillverkades i första hand råmaterial till traktens tråddragerier, men även tröskverk och andra jordbruksredskap vilka fraktades med hästskjuts från bruket till Klevshults station på Halmstad - Nässjö järnväg.
När järnvägen mellan Borås och Alvesta anlades väcktes idén att från bruket bygga en kanal till Hillerstorp där den nya järnvägen fick en station. En utredning om detta gjordes redan 1896 och bruksledningen lyckades få stöd från sjösänkningsfonden med två tredjedelar av byggnadskostnaderna vilka uppgick till 210 000 kronor.
Hela farleden mellan bruket är 9 990 meter lång och den bearbetade sträckan är 6 800 meter. Djupet i de grävda delarna är 1,1 meter, bottenbredden fyra meter och ytbredden åtta meter.

I samband med kanalbygget sänktes Mosjön tre meter till Flatens yta. Detta skapade stora arealer bra åkerjord.
Från sjön Flaten valde man att gräva kanalen i en rak sträckning i stället för att följa Storåns vindlande utlopp. På detta sätt blev vägen till Hillerstorp 30 procent kortare. Man kan än idag se resterna av åns ursprungliga lopp som "korvsjöar" vid sidan av kanalen. Utmed denna sträcka utgjordes kanalkanterna av ekspont som slogs ned utmed hela kanalen för att förhindra erosion.
Arbetena kom igång 1904 och avslutades 1910. Marieholms bruk skaffade då två pråmar som vardera lastade tio ton och en bogserbåt för transporterna. Man klarade två transporter mellan bruket och Hillerstorp per dag på detta sätt, att jämföras med att hästtransporterna mellan bruket och Klevstorps järnvägsstation tidigare tagit två dagar.
1939, då andra världskriget bröt ut, upphörde bruket med kanaltransporterna, men dessa återupptogs på 1940-talet då bruket fått nya ägare. Senare började man producera de välkända Marieholmsbåtarna vid bruket och dess båtar provkördes på kanalen, som även muddrades 1960.

Vid stationen i Hillerstorp fanns två stora godsmagasin och ett stickspår genom samhället fram till "hamnen" där ytterligare ett magasin fanns. I Hillerstorp utfördes bl a målning av t ex jordbruksmaskiner. Tillbaka från Hillerstorp fraktades förstås allehanda förnödenheter till bruket och brukssamhället. Ibland gjordes också nöjesresor på lövade pråmar.
En frikyrkoförsamling i Hillerstorp förrättade dessutom dop i "hamnbassängen" vid några tillfällen.

Kanalens främste "skeppare" var mångsysslaren Anton Svärd. En annan som påstås ha utfört denna syssla i sin ungdom var författaren och redaktören Harry Sjöman.

Som följd av ekspontens åldrande samt en ihärdig motorbåtstrafik Flaten - Hillerstorp har kanalkanterna eroderat kraftigt under senare år. Kanalen är dock farbar i sin helhet. Där kanalen från Mosjön mynnar i Flaten växer dock en mängd vass som kan vara svårgenomtränglig. En stor rensning gjordes här år 2003, vilket underlättar mycket.

Efter andra världskriget torde inte mycket godstrafik ha förekommit på kanalen, redan före kriget började lastbilarna ta över transporterna allt eftersom vägarna blev bättre. När båttillverkningen såldes på 1970-talet och så småningom lades ner var även brukets saga till ända. Numera har även samhället svåra tider.

Bosse Arnholm

 

Läget 2005
Tack för en intressant site.
Den inspirerade mig och frugan att ta med gummibåten på semestern och prova kanalkörning i Marieholm - Hillerstorpkanalen.
Det var verkligen kul tyckte vi som ändå bor ute i Stockholms skärgård.
Lite fräscha fakta om kanalen:
Sträckan Hillerstorp - Flatensjön är tillräckligt djup för mindre båtar med utombordare. Bra sjösättningsramp och mindre parkering finns i Hillerstorp. Marieholm - Flatensjön däremot fick vi köra med motorn uppställd. Trots detta slog det ofta i botten. Troligen är det många träd och grenar som ligger på botten. Helt klart är att den delen är mycket grund, skulle uppskatta medeldjupet till cirka 0,4 - 0,5 m vid vårt besök.
I Marieholm finns det inget ställe att sjösätta ens en liten gummibåt, däremot cirka 3 km därifrån utmed vägen mot Hillerstorp kunde vi sjösätta, om än med besvär, vid en rastficka mellan sjön och landsvägen. Den färden startade vi alltså inte från Marieholm utan från en liten sjö syd-ost Marieholm.
Det var verkligen en "häftig" upplevelse att åka båt i en lövsal.
Lasse Haglund

 

Läget 2008
Lennart Lidqvist på Gnosjö kommuns kansliavdelning meddelar att kanalen har muddrats och rensats. Nu trafikeras kanalen av en passagerarbåt som tar 20 passagerare.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977, samt Peter Fransson, boende vid kanalens utlopp i Flaten, 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19