Holmkanalen

Tidigare kanal mellan Gavleåns nedre lopp och havet.

 

Kort historia:
Holmkanalen grävdes efter storbranden i Gävle 1869 som ersättning för Lillån vilken tidigare fyllts igen. Kanalen grävdes vinkelrätt från Gavleån genom Fisktorget, numera Hamntorget.
Under 1960-talet fylldes Hamntorget igen och i början av 1980-talet även utloppet i havet. Kvar lämnades en fyra kvarter lång damm.
Det har funnits planer på att åter gräva en kanal mellan Gavleån och havet, dock i ett sydligare läge. Dessa planer har skrinlagts.
Då Gävles resecentrum för något år sedan moderniserades grävdes en del av den gamla Holmkanalen åter upp.

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Kanalen från väster

Kanalen från öster

Kanalen från öster

Kanalen från öster

Den restaurerade delen av Holmkanalen
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Fågelhus i kanalen

Gånhgbro på mitten av kanalen

Kanalen sedd från mynningen i Gavleån

Läs mer om Alderholmskanalen även den i centrala Gävle.


Källor: Sökorden "Lillån i Gävle" på www.susning.nu
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast