Alderholmskanalen

Kanal i nybyggt bostadsområde på Alderholmen i Gävle. Beslut fattat i Gävle kommunstyrelse 2006.
Kanalen byggdes i samband med att ett nytt bostadsområde byggdes på det område där tidigare Gävle norra station legat. I kanalen finns flera båtplatser för de boende anlagda och det går alltså för mindre båtar att använda denna kanal. Denna kanal blev färdig och vattenfylld under år 2008.

Läs mer om Holmkanalen även den i centrala Gävle.

Stenborgskanalen

På södra sidan av Gavleåns utlopp i havet finns Stenborgskanalen vilken idag fungerar som båthamn. Denna kanal var utsprungligen en av Gavleåns många deltaarmar som kanaliserats för att bättre kunna utnyttjas för sjöfarten.Numera nyttjas den alltså som båthamn.

Bilder från Alderholmens kanal från väster till öster

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm


Källor: Anders Eriksson i Gävle via mail 2009. Anders har förmedlat flera dokument och broschyrer, samt mycken kunskap. Eget besök på plats 2012. Wikipedia.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19