Hjälmare gamla kanal

Hjälmare gamla kanal går mellan Arbogaån och Kvarnsjön strax väster om den nya kanalen.

Hällby kraftverk

Hällby kraftverk

Hällby kraftverk utmed den gamla kanalen.
En del av den gamla slussens stensättningar ses på den högra bilden.

Bilderna tagna 2011 av Åke Johansson.


Kvarnfallets kraftverk

Kvarnfallets kraftverk

Kvarnfallets kraftverk, till vänster, var det som först byggdes i den gamla Hjälmare kanal. Det gjordes 1910.
Här fanns tidigare en kvarn och en såg.

Bilderna tagna 2011 av Åke Johansson.

Vallby kraftverk

Vallby kraftverk som byggdes runt 1920.
Stensättningar från den gamla slussen ses längst till vänster och till höger på bilden

Bilderna tagna 2011 av Åke Johansson.Minnessten över kanalen där E20 korsar kanalen

Vy norrut över kanalen från E20-bron

Rester av sluss strrax norr om E20-bron

Rester av sluss strrax norr om E20-bron

Minnessten över kanalen där E20 korsar kanalen

Vy norrut över kanalen från E20-bron

Rester av sluss strrax norr om E20-bron

Rester av sluss strrax norr om E20-bron


Vy norrut mot där den moderna E20 korsar kanalen

Kanalvy söderut från samma plats

Vy norrut mot där den moderna E20 korsar kanalen

Kanalvy söderut från samma plats


Vy mot norr från kraftverket mitt på kanalen

Spår av slussar vid kraftverket mitt på kanalen

Spår av slussar vid kraftverket mitt på kanalen

Vy mot norr från kraftverket mitt på kanalen

Spår av slussar vid kraftverket mitt på kanalen

Spår av slussar vid kraftverket mitt på kanalen


Bron vid Hällby sedd från norr

Vy mot norr från bron vid Hällby

Vy mot söder från bron vid Hällby

Vy mot söder från bron vid Hällby

Bron vid Hällby sedd från norr

Vy mot norr från bron vid Hällby

Vy mot söder från bron vid Hällby

Vy mot söder från bron vid Hällby


Vyer från den södra delen av kanalen, nära utloppet i Kvarsjön

Vy från den södra delen av kanalen

Vy från den södra delen av kanalen

Vy från den södra delen av kanalen

Vy från den södra delen av kanalen

Strandskoning på den södre delen av kanalen

Strandskoning på den södre delen av kanalen

Strandskoning på den södre delen av kanalen


© Samtliga bilder tagna 2005 av Bosse Arnholm


Källor: Hjälmare kanals Vänners hemsida, Kanalbroschyrer, sjökort, Nordisk Familjebok 1909.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till huvudsidan om Hjälmare kanal.

 

Denna sida ändrades senast