Islandsbergs kanal

Detta sund delar Islandsberg och Skaftölandet från varandra. Fram till 1700-talet var detta sund farbart men till slut gjorde landhöjningen denna sjöfart omöjlig. Fortfarande har sundet stor betydelse för avvattningen av de kringliggande områdena och det är fortfarande ett sund för saltvatten.
Inom Skaftö Öråd har idén väckts att kanalisera detta sund och alltså åter göra det farbart för båtar av den storlek som kan passera genom Grundsunds kanal.
En kanal här skulle skapa en väl skyddad inre farled innanför Islandsberg och därmed vara mycket värdefull både för lokalbefolkningen och för turismen i området.

Skaftö Öråd har skapat en speciell kommitté för att utforska möjligheterna att återskapa denna farled.

Idag är den gamla rännan cirka 1,5 meter bred och mellan 0,5 och 1 meter djup. Denna ränna som förbinder Värbofjärden och Skallehavet är 1,3 kilometer lång.
Sommaren 2016 ökade hoppet om att projektet skall kunna förverkligas. Skaftö Öråd har fått en donation på 3 miljoner kronor som skall användas till kanalgrävningen. Men det återstår ännu en del hinder innan grävningen kan startas.
Örådet förbereder nu en ansökan om tillstånd för förstoring av den nuvarande lilla rännan. Flera nödvändiga undersökningar är klara, men flera återstår.
Projektgruppen har varit i kontakt med alla berörda markägare. Alla utom en är välvilligt inställda till projektet.
Man hoppas attden nya aknalen skall kunna invigas 2018.


Källa: Bror Gustavsson, Göran Weiler, Skaftö Öråds hemsida och tidningen Bohuslänningen, juli 2016.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till sidan om Grundsunds kanal.
Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-10-19