Grundsunds kanaler

Kanal genom Grundsunds samhälle mellan Ösö och Skaftölandet in till Värbofjorden och därfirån åter ut till havet mellan Ösö och Islandsberg.

Kort historia:
Grundsunds hamn byggdes under åren 1914 till 1918 mitt under 1:a världskriget. Eftersom Grundsund var en statlig fiskehamn är det sannolikt att staten betalade bygget. Många av den tidens båtklubbar hade kungligt privilegium vilket betydde att deras medlemmar i mån av plats fritt fick lägga till i hamnen.
Byggnationen med sprängning av kanalen var omfattande och sägs varit västsveriges största byggnadsprojekt under första världskriget.

Läs mer om den föreslagna kanalen mellan Värbyfjorden och Skallhavet här.

Kanalbygget 1914 - 1918

Kanalbygget 1914 - 1918

Kanalbygget 1914 - 1918

Kanalbygget 1914 - 1918

Bilder från kanalbygget 1914 till 1918

Kanalbygget 1914 - 1918

Kanalen under 1930-talet

Kanalen under 1930-talet

Kanalbygget 1914 - 1918
Denna bild är från den del av kanalen som går mellan Ösö och Islandsberg.

Kanalen under 1930-talet

Kanalen under 1930-talet


Flygbild från 1930-talet.

Flygbild från 2000-talet.

© De historiska bilderna och det färska flygfotot har välvilligt ställts till förfogande av Skaftö Öråd.

Flygbild från 1930-talet.

Flygbild från 2000-talet.
Det röda strecket längst upp till vänster
markerar den tänkta kanalen mellan Värbyfjorden och Skallhavet.


Kanalen mellan Ösö och Islandsberg sedd utifrån havet.

Kanalen mellan Ösö och Islandsberg vy ut mot havet.

Grundsunds kanal, vy norrut från bron.

Grundsunds kanal, vy söderut från bron.

Kanalen mellan Ösö och Islandsberg sedd utifrån havet.
© Bilden tagen 2006 av Göran Weiler

Kanalen mellan Ösö och Islandsberg vy ut mot havet.
© Bilden tagen 2006 av Göran Weiler

Grundsunds kanal, vy norrut från bron.
© Bilden tagen 2005 av Bosse Arnholm

Grundsunds kanal, vy söderut från bron.
© Bilden tagen 2005 av Bosse ArnholmKälla: Bror Gustavsson, Göran Weiler och Skaftö Öråds hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19