Spetsnäskanalen

Spetsnäskanalen är en sprängd genväg i sjön Viken. Spetsnäskanalen byggdes 1824, två år efter västgötadelens invigning. Den sparar tre sjömils färd runt Spetsnäset.

Spetsnäskanalen

Spetsnäskanalen

Spetsnäskanalen

Spetsnäskanalen
© Bilden tagen 1977 av Bosse Arnholm

Spetsnäskanalen
© Bilden tagen 1979 av Ingemar Nordlund

Spetsnäskanalen
© Bilden tagen 2001 av Olle Sewerin

Spetsnäskanalen

Spetsnäskanalen

Mitt inne i kanalen

Vi lämnar kanalen

© Bilderna tagna 2001 av Olle Sewerin

Ledverket vid östra mynningen

Östra kanalmynningen

På västlig kurs i kanalen

Ledverket vid östra mynningen

Östra kanalmynningen

På västlig kurs i kanalen

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Vy inåt kanalen från västra mynningen

Ledverket ut mot Viken

Kanalen sedd från Viken

Vy inåt kanalen från västra mynningen

Ledverket ut mot Viken

Kanalen sedd från Viken

© Bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19