Berg - Oscars slussar

Detta är en dubbesluss som byggdes 1815. Den fick namnet Oscar.

Carl Johans översta sluss sedd genom Oscars nedersta slussport

I nedre slusskammaren

Inne i övre slusskammaren

Carl Johans översta sluss sedd genom Oscars nedersta slussport

I nedre slusskammaren

Inne i övre slusskammaren

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Slussvaktarstugan

I övre slusskammaren

I övre slusskammaren med Bergs slussar i bakgrunden

Slussvaktarstugan

I övre slusskammaren

I övre slusskammaren med Bergs slussar i bakgrunden

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19