Mem

Slussen i Mem byggdes som en av Göta kanals sista år 1832, det vill säga samma år som kanalen invigdes. Slussen har en lyfthöjd på 3,0 meter, något varierande beroende på vattenståndet i östersjön. Dess historiska namn är Bengt Erland Franc Sparre.

Sightseeingbåtar vid kajen i Mem

Vägbanken vid sidan om Mems gästhamn rasade samman i början av november 2000.

Den gamla rasade kajen har 2002 ersatts av en stenslänt.

Sightseeingbåtar vid kajen i Mem

Vägbanken vid sidan om Mems gästhamn rasade samman i början av november 2000.

Den gamla rasade kajen har 2002 ersatts av en stenslänt.
Den stora röda byggnaden byggdes av rivningsvirke från själva kanalbygget. Det var inne i detta magasin kung Karl XIV Johan höll invigningstalet för kanalen den 26 september 1832.
1995 till 1996 restaurerades magasinet och har sedan dess använts som vandrarhem.

© Alla bilderna tagna av Olle Sewerin

Mem från Slätbaken i öster

Utpost, en arkitektonisk skulptur av Richard Johansson, finns vid inloppet till Mem. Det är ett av otaliga konstverk utmed Göta kanal.

Den gamla rasade kajen har 2002 ersatts av en stenslänt.

Inne i slussen

Mem från Slätbaken i öster

Utpost, en arkitektonisk skulptur av Richard Johansson, finns vid inloppet till Mem. Det är ett av otaliga konstverk utmed Göta kanal.

I väntan på att få komma in i slussen

Inne i slussen

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Slätbaken sedd från slussen

Slussen sedd från hamnen

Hamnen sedd från slussen. Till höger det röda gamla magasinet som nu är vandrarhem.

Slätbaken sedd från slussen

Slussen sedd från hamnen

Hamnen sedd från slussen.
Till höger det röda gamla magasinet som nu är vandrarhem.
Det böljande blå havet i bakgrunden är en blommande linåker!

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Slussen sedd från kanalen i väster

Kanalen västerut sedd från hamnen

Hamnen sedd från kanalen i väster

Slussen sedd från kanalen i väster

Kanalen västerut sedd från hamnen

Hamnen sedd från kanalen i väster

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19