Mellan Ljungsbro och Berg

Bro mellan Ljungsbro och Berg

Kvällsbild tagen mellan Ljungsbro och Berg.


 

© Bilden tagen 1979 av Ingemar Nordlund


Bro mellan Ljungsbro och Berg

Kvällsbild från Ljungsbro.

© Bilden tagen 2002 av Olle Sewerin



Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19