Lanthöjden

Gammal kanaldel

Vid infarten till den gamla kanaldelen finns några tilläggsplatser.
Här finns både grillplats och vedeldad bastu till gästernas förnöjelse.

© Bilden tagen 2001 av Olle Sewerin

Lanthöjden är Göta kanals enda ö!
Ursprungligen byggdes kanalen i en kraftig nära nog 180 graders kurva här. Dessutom var kanalen mycket smal, så smal att möten inte var möjliga. På Lanthöjdens kulle sattes alltså en semafor upp och den sköttes av en semaforvakt med egen stuga. Härifrån dirigerades trafiken på kanalen. Under nyttotrafikens storhetstid kunde väntan för fartygen ofta bli flera timmar lång.
Först under åren 1930 till 1933 byggdes denna olägenhet bort, och det var då Lanthöjden blev en ö..
Senare flyttades semaforen till Tåtorps sluss, där den nu finns som ett minnesmärke.

 

Träbro över gamla kanalarmen

Träbro över gamla kanalarmen

Den gamla kanalarmen är en pastoral idyll

Dämmet som spärrar genomfart är metarnas favorittillhåll

Obelisken markerar
kanalens högsta punkt

Träbro över
gamla kanalarmen

Den gamla kanalarmen
är en pastoral idyll

Dämmet som spärrar genomfart
är metarnas favorittillhåll

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Kanalens högsta punkt markeras av denna obelisk

Över den gamla kanalen har en träbro byggts

Den gamla kanalen med sina gästplatser

Vackra sommarblomster vid kanalbrinken

Kanalens högsta punkt
markeras av denna obelisk

En fast träbro byggts
över den gamla kanalen

Den gamla kanalen
med sina gästplatser

Vackra sommarblomster
vid kanalbrinken

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Mitt på den nya kanalsträckan finns en minnessten som berättar att den nya delen sprändes under åren 1930 till 1933.

Den gamla avstända kanalarmen.

Lanthöjden akterut.

Mitt på den nya kanalsträckan
finns en minnessten
som berättar att den nya delen
sprängdes under åren 1930 till 1933.

Den gamla avstända kanalarmen
sedd från norr

Lanthöjden akterut.
Både gamla och nya
kanalarmarna syns tydligt.

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19