Klämmans sluss

Slussen byggdes 1826 och fick namnet Linköping.

Klämman är en nivåsluss och slussning behöver bara ske då vattenståndet i Asplången är högt, vilket normalt bara inträffar tidigt om vårarna. Någon gång kan det dock inträffa vid andra tidpunkter.
Oavsett detta måste ju alla båtar ta sig igenom slussen, även om portarna står helt öppna.
För kanalfartyg på östgående är detta utan tvekan kanalens svåraste sluss.
Kommer man på östgående går kanalen i en svag kurva åt höger.
Kanalbåtarna ligger alltid lite babord i farleden, just för att man inte kan gena genom krökarna, då fartyget slår i botten. Därefter gör kanalen en mjuk krök åt babord och sedan lite kraftigare krök åt styrbord in i Klämmans sluss. Detta gör att man som rorsman inte har någonting att ta sikte på när man ska lägga om rodret för att komma in i slussen!
Eftersom man i styrbordskröken ligger på styrbordssidan måste man gira babord för att få ut fören och sedan hårt SB för att få med sig akterskeppet in i slussen.
Resultatet blir oftast att man kommer sent in i slussen och fartyget törnar emot slussvägarna ganska ordentligt, ofta brukar en eller två friholtar samt lite färg försvinna. Givetvis far fartyget över åt styrbord så man slår i slussväggen på babordssidan och så "studsar" man igenom slussen!
Hoppas ni förstår denna målande beskrivning!

Fredrik Lundström

I nedre slusskammaren

Dags gå från nedre till övre slusskammaren

I övre slusskammaren

Klämmans sluss från öster

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Fredrik Lundström, jungman på Rederi AB Göta Kanals båtar 1999 och 2000.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19