Duvkullen nedre

Duvkullen nedre är en enkelsluss med en lyfthöjd av 2,3 meter. Den byggdes 1832 och fick namnet Gustaf Lagerheim.

Färdigslussat på väg nedströms

Kanalsträckan nedströms slussen

På väg in i slussen från nedströms

Färdigslussat på väg nedströms
© Bilden tagen 2002 av Olle Sewerin

Kanalsträckan nedströms slussen
© Bilden tagen 2004 av Bosse Arnholm

På väg in i slussen från nedströms
© Bilden tagen 2004 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19