Dammsjön

Dammsjön var vattenmagasin åt Forsviks bruk, och med tanke på att hela bruket drevs med vattenkraft var detta mycket betydelsefullt.
Sedan Göta kanal byggts uppstod alltså många konflikter mellan kanalbolaget och bruket om vattnet i sjön. Ett tag funderade kanalbolaget på att köpa hela bruket för att komma undan dessa konflikter.

Vy från Forsvikskanalen mot Dammsjön

Vy från sjöm mot infarten till Billströmmen

Vy från Forsvikskanalen mot Dammsjön

Vy från sjöm mot infarten till Billströmmen

© Bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Götakanalsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19